Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Số báo danh: 16
Giới thiệu: Ngày sinh: 28/07/1993
Phòng/ban: KD22
Số đo ba vòng: 85-66-87
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 45kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0