Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm
Số báo danh: 15
Giới thiệu: Ngày sinh: 18/03/1999
Phòng/ban: KD12- Khối 12 MVL
Số đo ba vòng: 85-66-90
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 53kg
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0