Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ
Số báo danh: 14
Giới thiệu: Ngày sinh: 14/06/1998
Phòng/ban: Kinh doanh 24
Số đo ba vòng: 86-66-90
Chiều cao: 1m69
Cân nặng: 55kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0