Họ và tên: Phạm Thị Thu
Số báo danh: 12
Giới thiệu: Ngày sinh: 03/09/1989
Phòng/ban: kinh doanh 2 khối MV2
Số đo ba vòng: 88-69-96
Chiều cao: 1m59
Cân nặng: 51kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0