Họ và tên: Nguyễn Huyền Nhung
Số báo danh: 11
Giới thiệu: Ngày sinh: 25/11/1995
Phòng/ban: Thư ký kinh doanh
Số đo ba vòng: 83-63-90
Chiều cao: 1m57
Cân nặng: 47kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0