Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Số báo danh: 10
Giới thiệu: Ngày sinh: 17/06/1992
Phòng/ban: Kd10
Số đo ba vòng: 87-67-91
Chiều cao: 1m54
Cân nặng: 52kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0