Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Số báo danh: 09
Giới thiệu: Ngày sinh: 16/01/1998
Phòng/ban: KD2-Khối 2 MVL Hà Nội
Số đo ba vòng: 85-62-86
Chiều cao: 1m58
Cân nặng: 46kg
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0