Họ và tên: Bùi Thị Thúy Hương
Số báo danh: 08
Giới thiệu: Ngày sinh: 15/02/1990
Phòng/ban: Chi nhánh hải phòng
Số đo ba vòng: 86-64-91
Chiều cao: 1m72
Cân nặng: 58kg
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0