Họ và tên: Nguyễn Thị Ngát
Số báo danh: 07
Giới thiệu: Ngày sinh: 03/01/1991
Phòng/ban: Pkd16
Số đo ba vòng: 85-66-84
Chiều cao: 1m59
Cân nặng: 52kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0