Họ và tên: Nguyễn Thị Tư
Số báo danh: 06
Giới thiệu: Ngày sinh: 0505/1994
Phòng/ban: KD 16
Số đo ba vòng: 84-67-92
Chiều cao: 1m64
Cân nặng: 52kg
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0