Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Số báo danh: 05
Giới thiệu: Ngày sinh: 05/01/1999
Phòng/ban: Kinh doanh1 - Chi nhánh QNinh
Số đo ba vòng: 85-65-95
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 50kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0