Họ và tên: Nguyễn Kiều Oanh
Số báo danh: 03
Giới thiệu: Ngày sinh: 27/02/1991
Phòng/ban: Kd26
Số đo ba vòng: 85-67-85
Chiều cao: 1m50
Cân nặng: 47kg
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0