Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Linh
Số báo danh: 02
Giới thiệu: Ngày sinh: 24/10/2001
Phòng/ban: Kd07/MV2
Số đo ba vòng: 88-63-96
Chiều cao: 1m63
Cân nặng: 56kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0