Họ và tên: Vũ Linh Chi
Số báo danh: 01
Giới thiệu: Ngày sinh: 24/10/1996
Phòng/ban: KD10
Số đo ba vòng: 84-64-92
Chiều cao: 1m57
Cân nặng: 49kg
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0